รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โรงเรียนสาธิต ฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิต ฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2021-04-07 08:04:19 219

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีผู้ปกครอง คณะครู และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม พัก พิง อิง โขง อ.เมือง จ.นครพนม

ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับมอบเกียรติบัตร มีกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และการแสดงของนักเรียนในแต่ระดับชั้น

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

"วันนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในรั้วของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ถึงแม้เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จ แต่เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ใหม่นี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตได้อย่างสวยงาม สามารถนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากโรงเรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เรามีความเชื่อว่าภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ จะสร้างคุณภาพทางการศึกษา และชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ติดในระดับต้น ๆ ของโรงที่มีคุณภาพในประเทศต่อไป" รองศาสตราจารย์สุธิดา กล่าว

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.822484365143611

HOT LINK