รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ม.นครพนม ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายไชยา สอนไชยา 2021-11-23 13:48:31 214

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมเมธี ชั้น5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ 

ซึ่งการศึกษางานครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาต่างสถาบันในการนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #ศึกษาดูงาน #องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=npufamily&set=a.957235175001862


HOT LINK