รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาต้นแบบลดปริมาณขยะอาหาร ดึง "โลตัส" นำอาหารส่วนเกินมอบชุมชนวัดมหาธาตุ เสริมโครงการจังหวัดสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำ

ม.นครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาต้นแบบลดปริมาณขยะอาหาร ดึง "โลตัส" นำอาหารส่วนเกินมอบชุมชนวัดมหาธาตุ เสริมโครงการจังหวัดสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำ

2022-05-25 16:24:12 191

ที่วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ นักวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนวัดมหาธาตุ เข้ารับมอบสินค้าอาหารส่วนเกิน (สินค้าใกล้หมดอายุ) จาก บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ที่สนับสนุนชุมชนนำร่องเพื่อลดปริมาณขยะอาหารในพื้นที่ โดยมีพระครูกิตติสุตานุยุต เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม กล่าวต้อนรับผู้แทนจากโลตัส และชุมชนวัดมหาธาตุที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการลดปริมาณขยะอาหาร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนวัดมหาธาตุ เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย อาทิ มหาวิทยาลัยนครพนม , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม , เทศบาลเมืองนครพนม , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม , ชุมชนวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม และชุมชนบ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง โดยเป็นการนำร่องผลดำเนินงานจากชุมชนวัดมหาธาตุ 

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เกิดการร้องเรียนเรื่องปริมาณขยะอาหารสะสมในพื้นที่ชุมชน และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ จึงเกิดแนวทางบูรณาการร่วมกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงขณะนี้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น พบขยะอินทรีย์และขยะอาหารลดน้อยลง ชุมชนมีความร่วมมือจัดการขยะระดับต้นทางตั้งแต่ภายในครัวเรือน และพบว่าคนในชุมชนบางส่วนได้นำขยะอินทรีย์ ขยะอาหาร ไปเพาะเลี้ยงกับหนอนแมลงวันลาย เพื่อช่วยย่อยสลายขยะ ก่อนจะนำไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ เนื่องจากหนอนแมลงวันลายให้ปริมาณโปรตีนที่สูง อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับชุมชนได้อีกด้วย นางสาวพัชญทัฬห์ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้แทน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ยังได้นำสินค้าของบริษัท มอบให้กับชุมชนวัดมหาธาตุ ในซอยพินิจรังสรรค์ และซอยทัศนปทุมด้วย

นายเปรม ทรัพย์บุญเลิศมา ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) เปิดเผยว่า โลตัสมีการจัดการด้านการลดขยะอาหารมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกร ควบคุมปริมาณและมาตรฐานของผลิตผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของอาหารที่ต้นน้ำ ตลอดจนการขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ และการจัดทำสินค้าป้ายเหลือง ลดราคาสินค้าใกล้หมดอายุ เพื่อลดการสูญเสียและก่อให้เกิดขยะอาหาร รวมทั้งได้มีการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในสาขา แต่ยังคงสามารถรับประทานได้ บริจาคให้กับผู้ยากไร้และมูลนิธิที่ขาดแคลน นอกจากจะได้ช่วยผู้ที่ขาดแคลนแล้ว ยังถือเป็นการลดปริมาณขยะอาหารสู่พื้นที่ฝังกลบขยะ ซึ่งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน นายเปรม กล่าว

#NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #สถาบันวิจัยและพัฒนา #จัดการขยะ #ขยะอาหาร #ขยะอินทรีย์ #จังหวัดปลอดขยะ #นครพนมจังหวัดสะอาด #วัดมหาธาตุ #นครพนม #โลตัส

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.1067299637328748

HOT LINK