รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม ประชุม คกก.บริการวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-09-29 13:19:44 170

วันที่ 28 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมรวี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK