รอบรั้วกันเกรา

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-15 10:50:17 359

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่5/2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK