รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ม.นครพนม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายไชยา สอนไชยา 2024-05-17 12:05:06 374

ม.นครพนม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำป๊การศึกษา 2565  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลในแต่ละงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโครตบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK