สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ที่อยู่
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 167 หมู่ 8, ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 48000
Go to website

Phone : 095 263 2329

Fax :

Email : MAcc.IBA@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK