• July 21, 2019
  • Online 13

ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 07 ม.ค. 2562 เวลา 19:14:14 น. | : 343

วันนี้(7 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับนางสาวพัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ในโอกาสเข้าหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และนางสาววันทนารี สุวรรณกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ

การเข้าประชุมครั้งนี้ทาง บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ถึงแนวทางการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท ฯ รวมถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะพัฒนาการศึกษาร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ปรับปรุง ดัดแปลง บำรุงรักษาอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ และธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งหากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะเป็นโอกาสสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ที่จะได้รับความรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพสาขาวิชาชีพในยุค 4.0 ต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0
รอบรั้วกันเกรา : ม.นครพนม เตรียมจับมือ “อาร์ วี คอนเน็กซ์” ฝึกทักษะวิชาชีพพัฒนาแรงงานคนยุค 4.0

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด