• July 21, 2019
  • Online 19

มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 09 ม.ค. 2562 เวลา 20:53:08 น. | : 286

วันนี้(9 มกราคม 2562) นายวันเฉลิม อุปราคม รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นำบุคลากรและทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 108 คน เข้าพบ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในการรับฟังโอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” 

การแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ปันจักสีลัต รักบี้ฟุตบอล เพาะกาย และมวยไทยสมัครเล่น ซึ่งการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด