• July 21, 2019
  • Online 16

มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 09 ม.ค. 2562 เวลา 22:56:49 น. | : 291

วันนี้(9 มกราคม 2562) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา และตัวแทนนักศึกษาชาวกัมพูชา เพื่อออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น

การประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นในที่ประชุม ระบุให้มีข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนมมากกว่า 1 ภาษา อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน และกัมพูชา รวมถึงการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้ปรากฎบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สะดวก ซึ่งจะเป็นการรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เตรียมปรับโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ รองรับ นศ.ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในไทย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด