• July 21, 2019
  • Online 16

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

: นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์   : 12 ม.ค. 2562 เวลา 12:21:27 น. | : 422

วันที่ 11 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม นายรชต ตามา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม นายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยนครพนมจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากร และองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด