• July 21, 2019
  • Online 34

รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 14 ม.ค. 2562 เวลา 11:11:56 น. | : 334

วันนี้(14 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดงานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

ทั้งนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี พร้อมรับชมการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาโลก ทิศทางการศึกษาไทย ทิศทางสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม” โดย ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นวิทยากรในการเสวนา มีคณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป


ภาพ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิต ฯ มนพ. ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด