• June 18, 2019
  • Online 66

มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 23 ม.ค. 2562 เวลา 16:35:59 น. | : 185

วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยอินโฟกราฟิก เพื่อสร้างสรรค์งานนำเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง อินโฟกราฟิกมีความสำคัญอย่างไร และกระบวนการสร้างงานอินโฟกราฟิก กับการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อการทำอินโฟกราฟิก และกิจกรรมเวิร์คช็อปการออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ได้นำทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ นำไปใช้สร้างสรรค์เสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพในครั้งต่อ ๆ ไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/vOXRn

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดอบรมอินโฟกราฟิกสร้างสรรค์งานมืออาชีพแก่บุคลากรและนักศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด