• July 21, 2019
  • Online 26

มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 24 ม.ค. 2562 เวลา 14:07:55 น. | : 325

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนางทิบย์วิภา สังย์อินทร์ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 โรงพยาบาลนครพนม พร้อมทีมงาน รวมถึงการรับฟังบรรยายเรื่องการขอวีซ่านักศึกษาและกฎหมายน่ารู้ จาก ร.ต.อ.ธีรพงษ ปานเกรี้ยง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม และ พ.ต.ต.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม และกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ ให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษานานาชาติ รวมถึงเป็นการรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่น โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานานาชาติ จำนวน 70 คน เขาร่วมกิจกรรม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด :�https://goo2url.com/Ppzmv

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด