• July 21, 2019
  • Online 25

มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 04 ก.พ. 2562 เวลา 11:50:50 น. | : 333

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณริมโขงหน้าศาลเจ้าพ่อคำแดง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครพนม มอบหมายให้คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม โดยมี 2 กิจกรรม คือการบำรุงดูแลรักษาสวนสมุนไพร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม ทำการปรับพื้นที่ปลูกสมุนไพรรวมกว่า 50 ชนิด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พืชสมุนไพรต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมที่สองเป็นการปลูกพืชผัก ดอกไม้ และไม้ประดับริมแม่น้ำโขงจำนวน 2 จุด คือที่บริเวณท่าเรือเทศบาลตลาดอินโดจีน และบริเวณริมเขื่อนหน้าบ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองนครพนมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และจัดหน้าบ้านให้สวยงาม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งโขงให้ยั่งยืนต่อไป


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับจังหวัดนครพนมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด