• July 21, 2019
  • Online 11

มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 04 ก.พ. 2562 เวลา 17:20:26 น. | : 314

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกงานอุตสาหกรรมเพื่ออาชีวศึกษากับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีนายอุดร ใยสุ่น ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการทั่วไป ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยธาตุพนม ,วิทยาลัยนาหว้า ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ,คณะเกษตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรม 94 คน ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเข้าฝึกงานกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ ความรู้ ประสบการณ์ และวินัยอุตสาหกรรมในการเข้าฝึกงานครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/PO9Vh

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) จัดอบรมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด