• July 21, 2019
  • Online 12

มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 05 ก.พ. 2562 เวลา 16:36:57 น. | : 311

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12" เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แนวคิด “NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมเป็นนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่งปีนี้มีการแข่งขันกีฬารวมทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬาได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑา E-Sport Rov และยังมีการประกวดขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม เชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม และสแตนเชียร์ยอดเยี่ยม โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สนามกีฬา กกท.หนองญาติ สนามแบดมินตันเอกชน และสนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่ายในการขอใช้สนามกีฬาเพื่อทำการแข่งขันในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/ccufG

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12"

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด