• July 21, 2019
  • Online 12

จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 08 ก.พ. 2562 เวลา 20:05:42 น. | : 334

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสา จิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

นายชนะชัย โพธิสาราช นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสมัครใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีจิตอาสาอยากจะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยสาเหตุที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ (โรงเรียนบ้านท่าจำปา) ก็เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียนน้อย ประมาณ 40 คน ซึ่งตนเองได้สำรวจข้อมูลพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังขาดโอกาส ขาดการสนับสนุน และมีความต้องการอีกหลาย ๆ อย่าง ตนจึงได้นำกลุ่มนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมในสิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ขาดหายไป ส่วนกิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่มเพื่อน ๆ ในวันนี้เป็นการทาสีรั้วโรงเรียน เสาธง หอพระ ปรับปรุงห้องน้ำ การสร้างจุดเรียนรู้การพัฒนาสมอง หรือ BBL รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มความสว่างให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นายชนะชัย โพธิสาราช กล่าว.

นอกจากกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนบ้านท่าจำปายังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟ สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนด้วย


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/9qBNq

 

รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน
รอบรั้วกันเกรา : จิตอาสา ม.นครพนม ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด