• July 21, 2019
  • Online 15

มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 15 ก.พ. 2562 เวลา 00:34:36 น. | : 174

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับธนาคารออมสิน และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท(ซีพี) จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และกิจการเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เขตพื้นที่ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทพร้อมคณะ ,นางสาวอุษณีย์ เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 10 พร้อมทีมงานจากธนาคารออมสิน, นายสมศักดิ์ บุญคำ CEO Founder Local Alike และหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการจากนักศึกษาทั้ง 9 ทีม เพื่อเสนอแนะมุมมองต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์หัวหน้าทีม ได้นำไปคิดทบทวนกระบวนการทำงาน ถึงแนวทางการต่อยอดการตลาดในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมในอนาคต


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/WrbAa


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ (Workshop) ครั้งที่ 2

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด