• July 21, 2019
  • Online 11

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 15 ก.พ. 2562 เวลา 23:58:38 น. | : 324

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 

    ช่องทางการรับสมัคร 2 วิธี

1.สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เลขที่ 167 หมู่ที่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

2.สมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน : http://satit.npu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 063-756-5554 , Facebook : satit npu 


 

รอบรั้วกันเกรา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด