• July 21, 2019
  • Online 21

อาจารย์ ม.นครพนม คว้ารางวัลการประกวด “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 16 ก.พ. 2562 เวลา 12:30:57 น. | : 333

ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ Innovation For Street Food กับนายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เกิดการขยายผล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการประกวดครั้งนี้ ดร.ตรี วาทกิจ ได้ส่งผลงานชื่อว่า “การออกแบบรถเข็น” เข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลชมเชยในเวทีครั้งนี้


ภาพ : ดร.ตรี วาทกิจ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : อาจารย์ ม.นครพนม คว้ารางวัลการประกวด “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : อาจารย์ ม.นครพนม คว้ารางวัลการประกวด “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : อาจารย์ ม.นครพนม คว้ารางวัลการประกวด “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : อาจารย์ ม.นครพนม คว้ารางวัลการประกวด “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด