• July 21, 2019
  • Online 19

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

: นายศิขริน ด้วงคำภา   : 21 ก.พ. 2562 เวลา 09:00:50 น. | : 206

โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย (Thai-UK Higher Education Partnerships Project) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) คัดเลือกโครงการ “Developing a joint research programme and partnerships for managing the rhizosphere microbiome for sustainable crop production in the central-Mekong River basin” ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์ของสหราชอาณาจักร (National Institute of Agricultural and Botany: NIAB) ให้เป็น 1 ใน 6 โครงการของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี บริติช เคาน์ซิล (ประเทศไทย) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ดร. วุฒิชัย กันนุฬา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1: Workshop on Strengthening Academic Partnerships ที่จัดขึ้นโดยบริติช เคาน์ซิล (ประเทศไทย) ณ โรงแรมไอบิสโฮเทล กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเครือข่ายการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ต่อไป

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา/วิจัยร่วม ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด