• July 21, 2019
  • Online 17

มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 06 มี.ค. 2562 เวลา 15:45:36 น. | : 245

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น สาขาการบริหารพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว-ราตรีนกน้อย 62 ประจำปี 2562 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

นายฐากูร ใสส่อง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว ซึ่งทางสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งได้มีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ และถือเป็นการก่อตั้งสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ทางสมาคม ฯ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้กับ พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร สาขาอุตสาหกรรมการบินนานาชาติดีเด่น โดยมี เรืออากาศเอก เปรม บุณยวิบูลย์ รองคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ ณ ห้องอาหาร มีคาแอล จ.นครพนม

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก จำนวน 15 ท่าน คือโชติ มณีน้อย, เท่ห์ จงคดีกิจ, ประจวบ อัมพะเสวต, วิเชียร โรจนวงศานนท์, ถาวร มุ่งการดี, สนิท เอกชัย, เชาว์ รูปเทวินทร์, จรัญ โยบรรยงค์, กุศล ประสาร, ชลอ อาภาสัตย์, อนงค์ เมษประสาท, วิสัย สุวรรณผาติ, นพพร ตุงคะรักษ์, วิภา สุขกิจ และเลิศ อัศเวศน์ นัดหมายกันที่ศาลานเรศวร ในสวนลุมพินี โดยมีชาญ สินศุข จากสยามนิกร เป็นประธานการประชุม โดยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ต่างก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของพวกตนเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นประเพณีที่ทราบกัน ระหว่างหนังสือพิมพ์กับผู้อ่านว่า วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์วางจำหน่าย เนื่องจากเป็นวันหยุดงานประจำปีของบรรดานักหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย แต่แล้วหนังสือพิมพ์ก็แอบออกวางจำหน่ายในวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจากประชาชนในฐานะผู้อ่านเกิดความตื่นตัว และมีความต้องการที่จะบริโภคข่าวสารที่มากขึ้น จึงทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นต้องเลิกประเพณีดังกล่าวไป

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี แต่เดิมมา งานทั้งสองจัดขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน ซึ่งบริเวณริมฟุตบาทใกล้เคียง ก็เป็นสถานที่ซึ่งบรรดาเหยี่ยวข่าว นัดพบปะสังสรรค์กันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ในช่วงหลัง จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก และถนนราชดำเนินยังเป็นถนนสายหลัก มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานที่ยังคับแคบ ส่งผลให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้ย้ายสถานที่จัดการประชุมไปยังโรงแรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้ารวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบัน


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เข้ารับโล่เกียรติคุณดีเด่น จากสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดนครพนม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด