• July 21, 2019
  • Online 30

คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 12 มี.ค. 2562 เวลา 12:52:09 น. | : 167

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ซึ่งการเข้าพบปะของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/ZilkW


 

รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหารเข้าพบบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประชุมแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด