• July 21, 2019
  • Online 28

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 15 มี.ค. 2562 เวลา 12:40:39 น. | : 316

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลแบบประคับประคองที่ทันสมัย สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ รวมถึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการจัดการอาการต่าง ๆ ที่พบบ่อย และการพยาบาลหลังการสูญเสีย

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” , “บทบาทพยาบาลกับการจัดการอาการในผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” , “การปลดเปลื้องความทุกข์จากการสูญเสียและเศร้าโศกหลังความตาย” รวมถึงการเสวนา “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลและเครือข่าย” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2562 : http://bcnn.npu.ac.th/anniversary/index.php รับจำนวน 200 คน เท่านั้น อัตราค่าสมัคร พยาบาลวิชาชีพและบุคคลทั่วไป 2,500 บาท ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 2,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก โทร 086-874-3338 และคุณกรรณิการ์ นนทวงศรี โทร 094-296-8821


 

รอบรั้วกันเกรา : เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
รอบรั้วกันเกรา : เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง” ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด