• July 21, 2019
  • Online 11

มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 17 มี.ค. 2562 เวลา 16:35:19 น. | : 170

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชียร์และรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า โครงการประชุมเชียร์และรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เป็นการฝึกอบรมการร้องเพลงและเตรียมความพร้อมของรุ่นพี่ ในการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ฝึกความมีระเบียบวินัยของรุ่นพี่ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องในมหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยนครพนมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละฐานการเรียนรู้ นางสาวพัชรินทร์ กล่าว.

ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัย แก่องค์การนักศึกษา ประจำปี 2561 และผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 16 คน พร้อมกันนี้ยังจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรม” โดยมีนางสาวณัฐฐริกา บุษบา นายกองค์การนักศึกษาปี 2560 ,นายพงษ์สิทธิ สิบเมี่ยง ประธานสภานักศึกษาปี 2561 ,นายชนะชัย โพธิสาราช ประธานสภานักศึกษาปี 2562 และนางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษาปี 2562 เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/a0nNJ

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. อบรมนักศึกษาผู้นำเชียร์เตรียมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด