• July 21, 2019
  • Online 14

คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 20 มี.ค. 2562 เวลา 17:52:19 น. | : 155

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เนื่องในวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม รับถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน พร้อมให้พรแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อความเป็นสิริมงคล 

โอกาสนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ยังได้นำภาพจำลองของสำนักสงฆ์ เข้าหารือกับพระเทพวรมุนี เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาธรรมะและสถานปฏิบัติธรรมของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

สำหรับสำนักสงฆ์แห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณเขตพื้นที่มรุกขนคร (บ้านเนินสะอาด) มีพื้นที่ใช้สอยจำนวน 20 ไร่ โดยได้ออกแบบลวดลายเป็นสถาปัตยกรรมไทยศรีโคตรบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและเป็นกุศโลบายแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/CuUUq

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
รอบรั้วกันเกรา : คณะผู้บริหาร มนพ. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด