• July 21, 2019
  • Online 20

มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 20 มี.ค. 2562 เวลา 21:29:18 น. | : 361

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับทีมนักวิจัยจากประเทศออสเตรเลียและประเทศอิสราเอล ในการร่วมกันผลิตและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา การวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธุ์ สารสกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในการหารือครั้งนี้ได้มุ่งไปยังการผลิตงานวิจัยร่วมกันของหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่การผลิตงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงวิชาการต่อไป ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยด้วยสารสกัดจากกัญชา


ภาพ/ข้อมูล : ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าร่วมมือนักวิจัยต่างชาติมุ่งผลิตงานวิจัยด้านการเกษตรการปลูกและใช้ประโยชน์กัญชง-กัญชา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด