• July 21, 2019
  • Online 31

มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 21 มี.ค. 2562 เวลา 14:16:32 น. | : 156

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อไปยังประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยได้จัดขบวนเดินรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 พร้อมกันนี้คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว และคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ประกาศข่าว ได้เป็นตัวแทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบธงสัญลักษณ์ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ให้กับ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนของคณาจารย์และนักศึกษากว่า 300 คน เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม นักศึกษา และทีมผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเดินรณรงค์

ส่วนเส้นทางการเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งขบวนภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ออกไปยังถนนอภิบาลบัญชา ผ่านถนนนิตโย และสิ้นสุดที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ก่อนจะทำการถ่ายทอดสดผ่านรายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” ในเวลา 16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด :�https://goo2url.com/SqUBG

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จับมือช่อง 3 และ กกต.นครพนม รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม นี้

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด