• June 18, 2019
  • Online 17

มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 06 เม.ย. 2562 เวลา 09:08:58 น. | : 163

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.30น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจังหวัดนครพนมร่วมประกอบพิธี�


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด