• June 18, 2019
  • Online 14

มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 07 เม.ย. 2562 เวลา 14:00:29 น. | : 168

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานตักน้ำใส่ขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นขาว เชิญขึ้นเสลี่ยงแห่ไปยังพระอุโบสถ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุพนม เพื่อนำน้ำไปประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาสาววัดพระธาตุพนม ฯ เป็นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำพิธี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 และวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

ส่วนการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมทั้งประเทศ 77 จังหวัด จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. ซึ่งจะมีการแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และการแห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด :�https://goo2url.com/RLBVS

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด