• June 18, 2019
  • Online 33

มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 13 เม.ย. 2562 เวลา 10:28:01 น. | : 150

วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. ประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด จากนั้นเวลา 08.40 น. หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด :�https://goo2url.com/qbCFT

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด