• July 21, 2019
  • Online 27

มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 08 พ.ค. 2562 เวลา 14:05:22 น. | : 154

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทรงเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะฑูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพสกนิกรจังหวัดนครพนม ที่รับชมการถ่ายทอดสดได้พร้อมใจกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://goo2url.com/IAGjr

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด