• July 21, 2019
  • Online 10

พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 08 พ.ค. 2562 เวลา 14:11:24 น. | : 236

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 อุดรธานี เป็นตัวแทนส่งมอบจากธนาคารออมสิน และ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเติบโตและยั่งยืน


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://goo2url.com/4gW2d


 

รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน
รอบรั้วกันเกรา : พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่าง ม.นครพนม ร่วมกับ ธ.ออมสิน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด