• July 21, 2019
  • Online 13

มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 08 ก.ค. 2562 เวลา 16:56:26 น. | : 92

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพัฒนาคู่มือ สื่อ และนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเครือข่าย โดยมี รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดประชุมครั้งนี้ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะประธานโครงการ ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ชี้แจงรายละเอียด กำหนดการและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ในปีการศึกษา 2562 ต่อผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์พี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ในการพัฒนาคู่มือ สื่อ และนวัตกรรมการสอนภาษาไทยให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ,รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 232 ,ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 โรงเรียน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 ทั้ง 12 โรงเรียน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ จากคณะครุศาสตร์ ,คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม


ภาพ : งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม,งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=412638202794898

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ประชุมครูโรงเรียนเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปี 2562

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด