• July 21, 2019
  • Online 43

มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

: นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์   : 11 ก.ค. 2562 เวลา 11:44:01 น. | : 86

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)

ภาพบรรยากาศ :�https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=414037392654979

ภาพ : วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ,งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.เข้าร่วม การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด