NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • มนพ. จัด Workshop อาจารย์เสริมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนานักศึกษายุค Digital

มนพ. จัด Workshop อาจารย์เสริมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนานักศึกษายุค Digital

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-01-16 17:20:44 491

วันนี้(16 มกราคม 2562) ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุค Digital กับการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาจารย์ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่ในยุค Digital ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK