• July 21, 2019
  • Online 40
ม.นครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว

 

Post By : นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   Date : 05/02/2562 11:31:18 | Views : 169

วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองนครพนมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด