NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • ม.นครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว

ม.นครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขงส่งเสริมเมืองการท่องเที่ยว

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-02-05 11:31:18 412

วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองนครพนมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK