NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • ม.นครพนม จัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่หวังสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาค

ม.นครพนม จัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่หวังสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาค

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-02-07 11:33:10 406

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เพื่อสร้างศักยภาพผลงานด้านการวิจัย และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 58 คน ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK