NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • [รายการมากกว่าเที่ยว] ม.นครพนม นำเข้าโคขุนชั้นยอดเพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร

[รายการมากกว่าเที่ยว] ม.นครพนม นำเข้าโคขุนชั้นยอดเพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-05-25 17:55:05 388

[รายการมากกว่าเที่ยว] ม.นครพนม นำเข้าโคขุนชั้นยอดเพื่อนำมาขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร


https://www.youtube.com/watch…


VIDEO


HOT LINK