NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • มาทำความรู้จัก ? กับหลักสูตรใหม่ของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม

มาทำความรู้จัก ? กับหลักสูตรใหม่ของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-09-10 11:07:44 218

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชีเปิดสอน 15 หลักสูตร ดังนี้ -ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7 หลักสูตร และ -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://iba.npu.ac.th ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily #14ปีมนพ #มหาวิทยาลัยนครพนม


VIDEO


HOT LINK