NPU CHANNEL : NPU NEWS

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU NEWS
  • นักวิจัย ม.นครพนม พัฒนา "เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง" มุ่งสร้างรายได้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นักวิจัย ม.นครพนม พัฒนา "เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง" มุ่งสร้างรายได้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-10-07 15:47:10 257

ทีมนักวิจัย ม.นครพนม ร่วมกับปราชญ์ชุมชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง” มุ่งสร้างรายได้ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จับมือกับ อาจารย์สิทธิชัย เจริญราช และอาจารย์เกียรติพงษ์ อ่อนบัตร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ทำงานด้านบริการวิชาการ กับชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ให้บริการ กว่า 3 ปี ได้รับทราบปัญหาของชุมชน และนำมาเป็นโจทย์วิจัย จากนายสุรินทร์ นันทะวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านและช่างชุมชนผู้ทอเสื่อกก จึงได้เข้าช่วยหาวิธีการทำให้การทอเสื่อกก ทำได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มความยาวของเสื่อให้ทอได้ยาวขึ้นในครั้งเดียว ลดพื้นที่ในการวางเครื่องทอเสื่อ ด้วยการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ชุมชน ให้สามารถผลิตเสื่อกกแบบทอมือ ที่ทอได้ง่าย เพิ่มกำลังการผลิต เสริมรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน จนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง” ------------------------------------- รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม : https://www.npu.ac.th/?page=event_new...

------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook : Nakhon Phanom University Thailand Youtube : TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #PRNPU #NPUNEWS #ข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม


VIDEO


HOT LINK