จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ระบุปีเพื่อเรียกดูข่าว :
ระบุข้อความเพื่อค้นหาข่าว :

 

พฤศจิกายน 3 ข่าว
ตุลาคม 3 ข่าว

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2563
 • นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง
 • |
 • 2020-11-11 14:58:26
 • |
 • 44

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2563
 • นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง
 • |
 • 2020-11-11 14:57:48
 • |
 • 42


กันยายน 1 ข่าว


สิงหาคม 2 ข่าวกรกฎาคม 2 ข่าวมิถุนายน 1 ข่าว


พฤษภาคม 7 ข่าว
เมษายน 89 ข่าว


มีนาคม 21 ข่าว


กุมภาพันธ์ 13 ข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • นางสาวสุกัญญา บัวผัน
 • |
 • 2020-02-26 11:28:03
 • |
 • 123

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • นางสาวสุกัญญา บัวผัน
 • |
 • 2020-02-21 09:52:23
 • |
 • 103

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • นางสาวสุกัญญา บัวผัน
 • |
 • 2020-02-20 15:31:35
 • |
 • 101

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 • นางสาวสุกัญญา บัวผัน
 • |
 • 2020-02-20 15:30:03
 • |
 • 118มกราคม 15 ข่าว
HOT LINK