หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่
1.  จองออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย
     จองได้ตั้งแต่  : วันที่ 12 ตุลาคม 2563 - 20 พฤศจิกายน 2563
    การชำระเงิน :  พิมพ์ใบจองติดต่อชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง ที่ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)
    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563
    การชำระเงิน :  ชำระเงิน ณ  ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

ระดับ  ราคา (บาท)

ค่าประกันความเสียหาย (บาท)

ยอดที่ต้องชำระ (บาท) 
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 800 1,000 1,800
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 1,000 1,000 2,000
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,200 - 2,200

**หมายเหตุ**
1.  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 1,000 บาท เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  กรณีจองและชำระเงิน ณ ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563  ณ ห้องโถงชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)
หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย ฯ

 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207