หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207