หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ประกาศ มนพ. เรื่องการเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา 2562

ม.นครพนม ต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ม.นครพนม ให้สิทธิ์บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     
ม.นครพนม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คกก.ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประชุมหารือกำหนดแนวทางฝึกซ้อมให้เป็นในทิศทางเดียวกัน คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
     
 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207