งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

14-17 สิงหาคม2562     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้ที่: http://sci.npu.ac.th/sciweek62/


ติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์: 042-503776, และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการหนังสือเชิญเพื่อใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทางราชการ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

📌 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
https://drive.google.com/…/12KAJqwdWm6MO9AIABuTO4JC0M…/view…

📌 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
https://drive.google.com/…/1a63PCuWqLBmKAAX6b0GEzC5j4…/view…

📌 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 21
https://drive.google.com/…/1wxUYENe4DX4RoUcGr8w7kS4vm…/view…

📌 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22
https://drive.google.com/…/1TLZl552z0HrlA5zTX0Tp9Qskx…/view…

📌 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 23
https://drive.google.com/…/1cA-DsJCJ7TZiRPYkkKM1e-8pY…/view…

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน ที่ต้องการหนังสือเชิญเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ค่ะ 📣