สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษา

9 กันยายน - 26 ตุลาคม2562     ชั้น 3 ตึกอาคารวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา


สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันนี้ - เดือนตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://iba.npu.ac.th

เว็บไซต์สมัครออนไลน์ได้ที่ http://iba.npu.ac.th/?page_id=88