การประกวดผลงานนักศึกษา โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

11 กันยายน     ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

เพื่อคัดเลือกผลงาน The Best ที่จะไปนำเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลงานโครงการย่อย จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

1)     ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม ชุมชนบ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม

2)     ผลิตภัณฑ์แคน ชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

3)     ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ชุมชนนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

4)     ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าศรีเวินชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

5)     ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชนท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

6)     ผลิตภัณฑ์เกลือสปาบ้านดงป่ายูง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

7)     ผลิตภัณฑ์ปลาร้าฟูบ้านโพน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม