พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

10 ตุลาคม     ห้องพนมนาคา, ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร


กิจกรรมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม

นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจาก 7 กลุ่ม

พร้อมประกาศผล The Best ของมหาวิทยาลัยนครพนม